فعالیت‌ ماوراءالطبیعه؛ تلفیق “جن‌گیر” و “پروژۀ جادوگر بلر”

فعالیت‌ ماوراءالطبیعه Paranormal Activity محصول 2007

به نویسندگی، تهیه‌کنندگی، کارگردانی، فیلمبرداری، و تدوین اورن پِلی Oren Peli

با بودجه‌ی ساخت 15 هزار دلار و فروش 193 میلیون دلار


  • در مصاحبه‌های فراوانی که با من انجام می‌شد، چیزی که بیش از
ادامۀ مطلب