بیانیه

دیرزمانیست که جای خالی محفلی «حمایتی – پرورشی» در فضای فیلم کوتاه کشور به شدت احساس می­‌شود. هستند جشنواره‌های بسیاری که با همین هدف کار خود را آغاز کردند، اما رفته­‌رفته از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جشن­‌هایی … ادامۀ مطلب