شرایط‌‌ و قوانین

رویداد فیلم کوتاه ویهان در حال برپایی مقدمات برگزاری مسابقۀ فیلم کوتاه است، و هنوز فراخوان ارسال فیلم‌ها منتشر نشده است.

شرایط و قوانین

 1. مسابقۀ فیلم ویهان را می‌توان به 2بخش تقسیم کرد: 1- بخش اصلی 2- بخش مردمی
  › بخش اصلی: فیلم‌ها در این بخش توسط داورانی که معرفی خواهند شد ارزیابی می‌شوند، و برای جوایز اصلی مسابقه، رقابت خواهند کرد.
  › بخش مردمی: فیلم‌ها در این بخش توسط مردم ارزیابی می‌شوند، و برای جوایز بخش مردمی، رقابت خواهند کرد.
  * فیلم‌های ارسالی بر اساس شرایط‌شان در دو بخش مذکور تقسیم می‌شوند. 
 2. فیلم‌هایی که قصد شرکت در بخش اصلی را دارند باید با شرایط اطلاق عنوان «کم‌بودجه» هم‌خوانی داشته باشند؛ در غیر این صورت فقط می‌توانند در بخش مردمی شرکت داده شوند.
  * اگر فیلمی با عنوان «کمبودجه» وارد بخش اصلی شده باشد، اما بر اساس نظر تیم تعیین صلاحیت ویهان، با شرایط اطلاق عنوان «کم‌بودجه» مطابقت نداشته باشد، از بخش اصلی به بخش مردمی منتقل خواهد شد.
  * شرایط اطلاق عنوان «کم‌بودجه» را  اینجا  مطالعه کنید.
 3. فیلم‌های کمبودجۀ ارسالی، توسط داوران هیئت انتخاب ویهان، دیده شده و ارزیابی می‌شوند؛ بدین‌ترتیب، فیلم‌های کمبودجه با توجه به نمرۀ کسب‌کرده از هیئت انتخاب به 4دستۀ متفاوت تقسیم می‌شوند؛ دسته‌ها بدین قرارند: دستۀ اول: فیلم های با نمرۀ میانگین 4تا5، دستۀ دوم: فیلم‌های با نمرۀ میانگین 3تا4، دستۀ سوم: فیلم‌های با نمرۀ میانگین 2تا3، و در نهایت دستۀ چهارم: فیلم‌های با نمرۀ میانگین 1تا2.
  بدین‌ترتیب فیلم‌های دسته‌های اول و دوم با میانگین نمرات بین 3تا5، علاوه بر حضور در بخش مردمی، در بخش اصلی مسابقه قرار گرفته، داوری خواهند شد و برای جوایز اصلی رقابت خواهند کرد.
  و اما فیلم‌های دسته‌های سوم و چهارم با میانگین نمرات بین 1تا3، فقط در بخش مسابقۀ مردمی قرار گرفته و برای جوایز این بخش رقابت خواهند کرد.
 4. فیلم‌ساز برای ثبت فیلم‌/های خود، بعد از فراخوان ارسال فیلم‌ها، باید فیلم/های خود را به طریقی که بعدتر گفته خواهد شد، در یک فضای مجازی اختصاصی به منظور دسترسی ویهان، بارگذاری کند.
 5. فیلم‌ها باید با فرمت H.264 یا MOV و با پریست 720p بارگذاری شوند.
 6. مدت‌­زمان فیلم­‌های ارسالی باید حداکثر 40 دقیقه باشد.
 7. فیلم‌ساز محدودیتی در تعدد فیلم‌های ارسالی ندارد.
 8. سال ساخت فیلم مورد توجه رویداد نیست و هر فیلمی با هر سال ساختی می‌­تواند در مسابقۀ فیلم ویهان شرکت داده شود.
 9. محدودیت سنی و شغلی برای شرکت­‌کنندگان مطرح نیست؛ هرکسی با هرسنی و با هر شغلی، می­تواند در مسابقۀ فیلم ویهان شرکت کند.
 10. اولویت موضوعی برای فیلم­‌های ارسالی مطرح نیست؛ هر فیلمی با هر موضوعی می‌تواند در مسابقۀ فیلم ویهان شرکت داده شود.
 11. اگر یک فیلم ارسالی موفق به حضور در بخش رقابت اصلی نشود، فقط یک مرتبۀ دیگر اجازۀ شرکت در دوره‌­های بعدی را خواهد داشت.
 12. اگر یک فیلم ارسالی برای حضور در بخش رقابت اصلی پذیرفته شود، اجازۀ شرکت در دوره­‌های بعدی را نخواهد داشت.
 13. اکران اصلی فیلم­‌ها به مدت 1ماه و مجازی خواهد بود؛ پس از اتمام دورۀ اکران اصلی، به منظور دسترسی مخاطبان به فیلم‌های تمامی دوره‌ها، فیلم‌ها در صورت تمایل فیلم‎ساز در آرشیو ویهان باقی خواهند ماند.
  * توجه: تعداد مشخصی از فیلم‌های برتر به صورت فیزیکی نیز اکران خواهند شد.
 14. ارسال فیلم از فیلم‌­ساز به مسابقۀ فیلم ویهان، به معنای قبول تمام شرایط و قوانین ویهان توسط اوست.