برنامه‌های جنبی

ویهان به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و علاقه‌مندان به فیلم‌سازی، با ارزش‌ها و توانمندی‌های سینمای کم‌بودجه، و همچنین به جهت برپایی مقدمات برگزاری مسابقۀ فیلم کوتاه کم‌بودجه، دو رویداد جنبی را در دستور کار خود گنجانده است. یکی از آن‌ها برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیلمسازی کم‌بودجه و دیگری اکران و بررسی فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه است.

اکران: در پروندۀ اکران فیلم‌های شاخص سینمای کم‌بودجه، ضمن آشنایی مخاطب با این فیلم‌ها، با حضور یک منتقد متخصص در این زمینه، سعی می‌شود، علل موفقیت و ارزش‌مندی فیلم مورد نظر و نقاط قوتش بررسی گردد.

کارگاه: سعی بر این است تا بخش‌های مختلف فیلم‌سازی با رویکرد “کم‌بودجه” از جمله، “ایده‌پردازی و نوشتن فیلمنامه”، “مدیریت تولید”، “کارگردانی”، “فیلمبرداری”، “تدوین” و…، توسط افراد مجرب در کارگاه‌های مجزا تدریس شود.